Quan hệ với con gái chủ quán cơm chưa đủ 13 tuổi, nhận 12 năm tù