Quán bánh canh 300.000 đồng/tô trong hẻm Sài Gòn, khách vẫn chờ ăn