Quận 1 "vắng" ông Hải 2 ngày, vỉa hè bị chiếm tràn lan

20/0,764