Quận 1: Đang đi xe máy, bị cây phượng gãy đè trọng thương