Quá khứ ít biết của người cha ruột xâm hại tình dục con gái 10 tuổi