Quả hồng Nhật có giá lên đến 50 triệu đồng có gì đặc biệt?