Quá hên vì gặp... cụ Hên, người đàn ông được trả lại hơn 2.000 USD