Putin: Mọi nhà máy sẵn sàng chiến tranh bất kì lúc nào

131/0,625