Piaggio triệu hồi hơn 3.000 chiếc Medley tại Việt Nam