Phút đối mặt tử thần qua lời kể của người dân bị cuốn trôi cùng lồng cá trong lũ dữ