Phương Mỹ Chi "tận dụng" nhà vệ sinh khách sạn để học bài khi đi lưu diễn