Phương Hằng: 'Tôi không sợ lép vế so với Thúy Ngân, Lê Phương'

12/0,805