Phùng Danh Thắm: Tôi rất buồn vì quân nhân Đinh Ngọc Hệ