Phúc thẩm vụ 'chạy' vào ngành công an: Bác đơn kháng cáo, tịch thu tiền 'chạy việc'