Phụ huynh xin lỗi nữ giáo sinh mang bầu sau khi đánh nhập viện