Phụ huynh phẫn nộ bao vây lớp mẫu giáo Mầm Xanh, Công an vào cuộc