Phóng viên vây kín nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng sau lệnh bắt tạm giam