Phô trương cổng làng 'khủng' mà dân nghèo, có ích chi?