Phó Thủ tướng lo lắng khi người Việt lười ăn rau, thích rượu bia