Phó thủ tướng: Làm rõ hoạt động của thầy bói trong vụ cháu bé 23 ngày tuổi bị sát hại