Phố Sài Gòn ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy giữa đường