Phó cục trưởng đi thanh tra, 2 con chuyển công tác về địa phương