Phó Công an quận bị dọa giết khi kiểm tra bãi xe không phép