Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình lý giải nguồn gốc phát hiện gian lận thi cử