Phó chánh văn phòng huyện ủy người đầy thương tích, cổ có vết cứa sâu: Nạn nhân nói gì?