Phó ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ việc đi 'chữa bệnh dài ngày'