Phiên tòa 'lạ': 27 luật sự bào chữa cho... 1 nữ bị cáo

12/0,472