Phiên chợ bán những 'nghệ sĩ rừng xanh' nơi phố núi