Phiên 17/7: Khối ngoại trở lại mua mạnh BID và CTG