Phi công người Việt tử nạn trong tai nạn máy bay ở Anh: Là phi công giỏi, có 3.634 giờ bay