Phê xấu lý lịch vì nợ hơn 7 triệu của xã là đúng thực tế?

16/1,220