Phê ma túy, lừa bé gái 14 tuổi vào nhà hoang cưỡng hiếp