Phẫu thuật cắt sẹo lồi choán gần nửa khuôn mặt bệnh nhân nữ