Phạt vợ chồng ở Hà Tĩnh "gửi rác vào Sài Gòn" 3 triệu đồng