Phạt tài xế lái xe bằng chân 7,5 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng