Phát hoảng với cô gái sở hữu hàm răng chĩa ngược, 'chọc' vào mắt người nhìn