Phát hoảng khi thấy đôi nam nữ treo cổ chết trong nhà trọ