Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên suối