Phát hiện thi thể người phụ nữ trong cống bị mất một bàn chân