Phát hiện thi thể nam thanh niên treo cổ trong bụi cây