Phát hiện thi thể nam thanh niên phân hủy dưới bể nước