Phát hiện thi thể nam giới chết khô trong nhà hoang