Phát hiện thi thể bị cháy sém của một nhân viên ngân hàng