Phát hiện thêm cá thể cùng loài với rùa Hoàn Kiếm ngoài tự nhiên