Phát hiện thêm 8 thi thể trôi dạt trên biển Khánh Hòa

12/0,416