Phát hiện tài xế cùng ôtô chìm dưới sông ở Bình Thuận