Phát hiện sự cố trước 3 ngày, vụ vỡ đập thủy điện tại Lào là lỗi do thiên nhiên hay con người?