Phát hiện nơi sản xuất quy mô lớn các bộ phận súng tự chế