Phát hiện nhiều bất thường trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT