Phát hiện người đàn ông độc thân chết trên sạp thịt trong chợ